Safety tips

ग्यास बचाउने तरिका

ग्यास बचाउने तरिका

१.   ग्यास चुलो बाल्नु अघि एवं बन्द गरिसकेपछि सम्बन्धीत प्रत्येक उपकरणहरुको आवश्यक जाँच गर्नुहोस्।

२.  खाना पकाउनलाई चाहिने आवश्यक वस्तु तथा भाँडाहरु चुलो बाल्नु अघि ठीक पारेर राख्नुहोस। ठिक मात्रामा पानी राखेर पकाउनुहोस् तथा सकभर सबै परिवार सँगै खाने बानी बसाल्नुहोस्।

३.  अटोमेटीक चुलो नभएमा ग्यास बाल्नु भन्दा पहिले लाइटर तथा सलाई ठीक पारेर राख्नुहोस।

४.  बर्नरलाई सफा राख्नुहोस तथा हावा जाने प्वाललाई बन्द हुन नदिनुहोस्।

५.  ग्यास बलिरहेको बेलामा यसको रंग नीलो नभई पहेलो वा रातो छ भने चुल्होको बर्नर सफा गर्नुहोस वा सम्बन्धीत डिलरमा सम्पर्क गर्नुहोस ।

६.  पकाउने सामान वा पानी उम्लिन थालेपछि हाई फ्लेम (High Flame) बाट लो-फ्लेमा (Low Flame) राख्नुहोस। सामान्यतया आधुनिक  पकाउने उपकरणहरु प्रयोग गर्नुहोस्।

७.  तपाईको पकाउने पदार्थको परिमाण अनुसार चुलोको बर्नर (साने/ठूलो) बाल्नुहोस्। र भाडाको आकार अनुसार आगोको ज्वाला (Flame Height) निर्धारण गर्नुहोस्।

८.  सधै सफा तथा तापको सुचालक भएको धातुबाट बनेको भाँडा प्रयोग गर्नुहोस्।

सावधान

सावधान


१. एल.पि. ग्यास अति प्रज्वलनशील पदार्थ हो, यसको गन्धले ग्यास लिक भएको संकेत दिन्छ।

२. ग्यास प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडी भान्साको झ्याल र ढोका सधै खुल्ला राख्नुहोस।

३. ग्यास स्टोभ सिलिण्डर भन्दा अग्लो ठाउँमा राख्नुहोस।

४. १.५ मी भन्दा लामो ग्यास रबर पाईप प्रयोग नगर्नुहोस। ग्यास पाइप, अन्य जोर्नी र भल्वहरुमा लिक छ या छैन समय समयमा साबुन पानीले जाँच गर्नुहोस।

५. सिलिण्डर सधै ठाडो राखेर प्रयोग गर्नुहोस्। सुताएर, घोप्टाएर वा ढल्काएर कहिल्यै प्रयोग नर्गुहोस्, यसले रेगुलेटर विगार्छ र ग्यास लिक हुने सम्भावना हुन्छ।

६.सिलिण्डर ल्याउदा लैजादा कहिल्यै नगुडाउनुहोस्, र नफाल्नुहोस् यसबाट दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ।

७. अटोमेटिक ग्यास उपकरण बाहेक अन्य स्टोभ बाल्नुभन्दा पहिले ग्यास लाइटर वा सलाई ठिक पारेर राख्नुहोस।

८. तापको श्रोत कहिल्यै सिलिण्डरको नजीकै नराख्नुहोस, जस्तै हिटर, मट्टितेलको स्टोभ आदी।

९. बलिरहेको ग्यास स्टोभ छाडेर कही नजानुहोस्।

१०. काम सकेपछि पहिले रेगुलेटर र पछि चुलोको नबबन्द गर्नुहोस् (Clock wise direction)।

११. केटाकेटीहरुलाई जथाभावी ग्यास चुल्हो चलाउन नदिनुहोस्।

१२. उपकरण बिग्रिएमा आफै कहिल्यै नबनउनुहोस् र नचलाउनुहोस्। यसको लागि कम्पनीमा सम्पर्क राख्नुहोस।

१३. भान्सामा काम गर्दा रेशमी, ऊनी, नायलन, टेरीकटन, टेरीलिन आदि बाट बनेका लुगा प्रयोग नगर्नुहोस। सधै सुती कपडा मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।

१४. ग्यास चुलो भन्दा माथि रहेका रैक, सेल्फ आदि बाट सामान झिक्दा सावाधान भएर झिक्नुहोस्।

१५. ग्यास चुलो झ्याल नजीक छ भने उक्त झ्यालमा लामो झोलिने पर्दा प्रयोग नगर्नुहोस्।

१६. सधै उच्च गुणस्तरको प्रमाणित रबर ट्युव, रेगुलेटर एवं अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। यसका लागि ISI अथवा NS गुणस्तर चिन्ह भए नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्नुहोस ।

१७. सिलिण्डरमा रेगुलेटर फिट गर्नुभन्दा पहिलै भल्व भित्रको रबर वासर (Jointing Seal) अनिवार्य रुपमा जाँच्नुहोस्।

१८. आगोको श्रोतहरु बन्द भएको निश्चित भईसकेपछि मात्र सिलिण्डर फेर्नुहोस्।

१९. अपरेशन सम्बन्धि अन्य जानकारीको लागि कम्पनीमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

 

यदि ग्यास लिक भएमा

यदि ग्यास लिक भएमा

१. पहिले रेगुलेटर र चुलोको नब बन्द गर्नुहोस्।
२. आगोको श्रोतहरु जस्तैः मैनबत्ती, दियो, धुप सलाई आदि नबाल्नुहोस्, निभाउनुहोस्।
३. झिल्का आउने वस्तु जस्तैः बिजुलीको उपकरणहरु, स्वीच आदि कुनै हालतमा पनि नचलाउनुहोस्।
४. झ्याल र ढोका खुल्ला राख्नुहोस।
५. रेगुलेटर छुटाएर सिलिण्डरको भल्वमा सेफ्टी क्याप लगाई सिलिण्डर खुल्ला ठाउँमा राख्नुहोस।
६. तुरुन्त आफ्नो नजिकको ग्यास विक्तेता वा प्लाण्टमा सम्पर्क राख्नुहोस।
Where to keep your cylinder?

Where to keep your cylinder?

Proper storage of the cylinder in your home is paramount. Whether it concerns the cylinder connected or stored cylinders, there are some factors to be taken in consideration.


The cylinder should be placed in a well-ventilated location and not exposed directly to the sun or other heat sources. It should not be placed near an electrical socket or flammable substance.


Further, the cylinder should be placed vertically on a firm and level surface, where good access to cylinder, valve and regulator is ensured.


When keeping the cylinder outside, place it in a cabinet which has wire mesh provided at the bottom to allow LP gas to escape into the air in case of a leak.

Safety Tips for Consumer

Safety Tips for Consumer

If you smell gas

 • Do not operate electrical switches.
 • Ensure that stove knobs are in OFF position
 • Do not light a matchstick even to detect the leakage of LPG.
 • Switch OFF the pressure regulator by turning the knob clockwise to the OFF position.
 • Open all doors and windows
 • If the smell persists, call your Gas distributor during office hours. For emergencies after office hours or on holidays please call up your nearest Emergency service cell.
 • An experienced person can detach the regulator. Fix the safety cap on the valve.

Disconnecting the empty cylinder

 • Put out all the flames and fires including incense sticks, candle, lamp in the kitchen and adjoining rooms.
 • Close all the taps on the cooking stove.
 • Turn the switch knob of the regulator from ON position to OFF position.
 • Grip the regulator and pull the bush  up and lift the regulator by giving a gentle swivel. Regulator will thus get detached from the valve on the cylinder.
 • Place the (plastic) safety cap on the valve of the cylinder. Press the cap firmly down until a distinct click is heard. Now the empty cylinder can be removed.

Connecting the filled Cylinder

 • To remove the safety cap, press it down, PULL the cord and keeping it pulled, LIFT the cap off the valve of the cylinder.
 • Check whether sealing ring is in place inside the cylinder valve by feeling the same with the help of your little finger. Do not use the cylinder if the ring is missing, put back the safety cap and contact your distributor for replacement of cylinder.
 • To mount the regulator on the filled cylinder, carry out the following steps:
 • Ensure the switch knob of the regulator is in the OFF position.
 • Grip the regulator and pull up the plastic blush
 • Place the regulator vertically on the valve and press it down till its edge touches the hexagon of the valve on the cylinder with a gentle swivel. Release the black plastic bush and then press it down.(you may hear click sound).
 • The pressure regulator is now locked on the cylinder.
 

To light the burners

Turn the switch knob of the regulator anti - clockwise till it is in ON position Hold a lighted matchstick near the burner head of the stove and turn the knob of the stove to ON position.

 

Safety goes a long way

 • Do not wear nylon garments or similar fabric when cooking.
 • Never leave the cooking appliance unattended when in use.
 • Never try to Repair, Adjust or Inspect any part of the Gas Installation or allow fake mechanics to do so.Allow authorized mechanic to inspect the installation once in two years.
 • Do not use long curtains on windows if your cooking appliance is near it. They can blow over the burner and catch fire.
 • Insist on redelivery check of the refill cylinder at the time of its delivery.
 • Do not install the cooking appliance on the floor. Do not use a wooden table without asbestos sheet over it
 • Nepal Gas should never be used in a poorly ventilated room.
 • Never install a Gas cylinder below ground level or in cellars or basements.
 • No other heating device (Like an electric oven or a kerosene stove) should be placed within one meter of a Gas appliance.
 • Do not use any cover on the rubber tube, rubber tube T joint connection or trolley for cylinder in your  Gas installation.
 • Never leave the regulator in ON position after cooking is over or during night.
 • Always smell for leakage of LPG before lighting the stove.
 • Never use the rubber tube if it has cracks or is more than 2 years old.
 

Good habits for your safety

 • The place where you install your gas installation is very important. If the following precautions are taken, it will by itself be an insurance against any mishaps occurring in your kitchen.
 • Always keep the cylinders in a vertical position with the valve on top. If cylinder is placed in any other position, liquid LPG may gush out of the open valve creating a dangerous situation.
 • Cylinders must be installed at ground level and never below ground level or in cellars or basements etc.
 • Not more than two cylinders should be stored in a room. To keep two cylinders, the kitchen should have minimum floor area of 10 sq. meters.
 • If cylinders are placed in cupboards, these cupboards should be provided with ventilation openings both at floor level and at top level. A half gap should suffice.
 • Cylinders must not be installed in any position in which they may become overheated, e.g. alongside a sigree or any other heating appliance. If any heating appliance has to be used, it must be kept at above ground height and never on floor level.
 • Avoid storing combustible articles close to cylinder and LPG installation.
 • No other heating device such as an electric oven, kerosene stove, etc, should be placed within a metre of your gas appliance.
 • Do not keep cylinder exposed to sun, rain, dust and heat.
 • Do not keep any vessel / utensil / cloth etc. on the top of cylinder.
 • Always keep the safety / security cap tied with the top ring stay plate, so that in the event of leakage through valve spindle the cap can be fixed on the top of valve for stopping the escape of gas.
 • The installation should be kept at convenient place so that cylinder, Pressure Regulators knob and rubber tube is easily accessible.
 • Do not keep empty or full cylinders without cap fitted on the valve.
 • For operating the pressure regulator always follow the instruction given at the top sign plate of pressure regulators.
 • Always use NS approved rubber tube, check for NS/BIS mark on the rubber tube. The length of tube should be between 1 to 1.5 mtrs. Please ensure that rubber tube is replaced after 24 months of use.
 • Dont conceal any part of rubber tube by any type of shut or cover, which obstructs the visual check along the total length of tube.
 • Always use NS marked hot plate/ appliances.
 • Avoid keeping lamp and Refrigerator in Kitchen.
 • Get your cylinder checked by deliveryman at the time of receipt of refill.
 • Do not install the cooking appliance on the floor. The appliance should always be on a table or slab placed at a convenient height so that cooking is possible in a standing position. Do not use a wooden top table. If the table is of wood, use an asbestos sheet on the table and place the stove on top of it.
 • Do not place the appliance directly in front of the window. There is a chance that a strong breeze may put off the flame causing accumulation of LPG in the room.
 • The appliance should be on a table or slab with one side touching a plain wall. The backside of your appliance should be facing towards this wall. There should be no shelves or spoon racks on this wall. There is a possibility that your apparel may catch fire leaning over a lighted stove to retrive something placed or store on this wall.
 • The room/ kitchen where LPG is used should be well ventilated and should have cross - ventilation. LPG should never be used in a room with windows and doors shut.
 • Ensure that the nozzle of your appliance is of the same dimensions as the nozzle of your regulator and rubber tubing of the correct bore is used. Your dealer will advise you of the dimensions.
 • The appliance must be at least one metre away from electric wiring, switch or plug points. Keep the kitchen clean as far as practicable to avoid rats, cockroaches etc.